Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

Tervetuloa kotisivuillemme!Tämä hoitolaitos on Suomen Fysioterapiayrittäjät FYSI ry:n jäsen ja lääninhallituksen hyväksymä kuntoutuslaitos.

Yhtiön toiminta-ajatuksena on tuottaa fysioterapiaan perustuvia tarkoituksenmukaisia, tutkittuja ja yksilöllisiä palveluja, joiden tavoitteena on kuntoutettavan elämänlaadun ja omatoimisuuden säilyminen sekä parantuminen.
Fysioterapiaan kuuluu yksilöterapia, fysikaaliset hoidot sekä ohjaus, neuvonta, kirjalliset hoito- ja liikeohjeet sekä aktiiviseen kuntoutukseen ja elämään tukeminen.
Tavoitteena on ohjata kuntoutujaa käyttämään optimaalisesti voimavarojaan liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpysymiseksi ja edistämiseksi kuntoutujan omassa elämässä yhteistyössä muiden kuntoutustahojen kanssa.

Tätä toiminta-ajatusta tukee yrityksessä toimivien fysioterapeuttien Jaana Airaskorven (Maitland manipulatiivinen fysioterapeutti) ja Tuija Virtasen (ft OMT, työikäisten fysioterapiaan erikoistuminen) pitkä työkokemus, jatkuva ammatillinen kansallinen ja kansainvälinen koulutus sekä alan kehityksen aktiivinen seuraaminen.

Kts maitland konsepti
ortopedinen manuaalinen terapia, OMT

Jaana Airaskorpi ja Tuija Virtanen ovat tehneet työtään yrityksessä yhtiön perustamisesta, 1.8.1982 lähtien.
Kuntoutusasiakkaaksi voi hakeutua lääkärin lähetteellä, Kansaneläkelaitoksen järjestämän vaikeavammaisten kuntoutuksen kautta tai sopiuksen mukaan soittamalla puhelinnumeroon 09-531191.

YRITYKSEN ARVOIKSI olemme nimenneet ammattiosaamisen. Ajankohtaisuuden. Tarkoituksenmukaisen, turvallisen toiminnan. Sekä vastuullisuuden.

TAVOITTEENA on laadukas ja tarkoituksenmukainen toiminta sekä asiakkaan, tilaajan ja yhteiskunnan odotuksiin vastaaminen.  näytä normaaliversio » Ylös